Syarat baru untuk mendapatkan visa ke negara China

Bagi rakyat Malaysia yang ingin ke China, syarat tambahan baru untuk visa ialah:

Sekiranya mempunyai pasport lama (yang dikeluarkan bermula dari 1 Januari 2014 sehingga terkini) - mestilah dikemukakan sekali dengan pasport baru untuk mendapatkan visa. Oleh itu, sekiranya anda membuat pasport baru, pasport lama mestilah disimpan. Walaubagaimanapun, sekiranya umur melebihi 55 tahun, syarat tersebut tidak terpakai. (syarat tersebut terpakai bagi mereka yang berumur antara 15-55 tahun sahaja)

Nota: Info ini betul setakat artikel ini ditulis

Add new comment