World Travel Care

World Travel Care atau sekarang dipanggil Tripcare 360 dengan Etiqa takaful menyediakan manfaat sekiranya berlaku kejadian tertentu kepada orang yang dilindungi. Kejadian-kejadian yang tertentu tersebut boleh berlaku ketika perjalanan domestik atau  antarabangsa, dan termasuk kematian atau hilang upaya kekal akibat kemalangan, perbelanjaan perubatan disebabkan kemalangan atau penyakit , pelbagai kesulitan, kehilangan atau kerosakan bagasi dan/atau barangan peribadi, liabiliti peribadi, atau perkhidmatan kecemasan. Manfaat terpernci seperti di bawah.

Setiap orang yang melancong sama ada di dalam atau keluar negara sangat-sangat digalakan mengambil polisi perlindungan perjalanan. Ini kerana kemalangan memang tidak diduga dan kos yang mungkin berlaku adalah sangat tinggi. Dengan adanya polisi perjalanan, maka kos perbelanjaan perubatan anda akan ditangung oleh Etiqa.

Satu perkara yang sangat bagus berkenaan dengan Tripcare 360 dengan Etiqa ialah jika peserta masuk hospital, maka pihak Etiqa akan mengeluarkan Guarantee Letter / GL kepada hospital. Ini bermakna anda tidak perlu mengeluarkan kos tambahan (dengan syarat pelan yang anda ambil itu, mencukupi untuk menangung kos hospital). Kami cadangkan anda mengambil pelan yang paling baik iaitu Pelan Platinum, dimana jumlah perlindungan untuk individu sehingga RM500,000. Manakala jumlah perlindungan untuk polisi keluarga sehingga RM1,500,000 (sila lihat jadual perlindungan di bawah untuk terperinci)

Jumlah Premium atau di panggil Sumbangan di dalam sistem takaful ialah seperti berikut. Jumlah premium ialah mengikut jenis pelan iaitu Individu, Individu & Pasangan, Keluarga & Wargaemas. Jumlah premium di bawah dicampur RM10 untuk Duti Setem.

Info Area:

  • Area 1: Domestik / Malaysia
  • Area 2: Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Laos, Macau, Maldives, Myanmar, Pakistan, Philippines, Sikkim, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Timor Leste and Vietnam.
  • Area 3: Seluruh dunia tidak termasuk Nepal, USA and Canada.
  • Area 4: Seluruh dunia termasuk Nepal, USA and Canada.

Kadar premium

Sumbangan Individu

Individu & Pasangan

Keluarga

Wargaemas

Keterangan terperinci

Sumbangan World Travel Care di kategorikan kepada beberapa bahagian, iaitu sumbangan peserta individu,sumbangan utuk warga emas, sumbangan individu & pasangan dan sumbangan untuk pakej keluarga. Sumbangan yang dikelaskan mengikut kategori tersebut sangat sesuai dengan keperluan anda apabila anda melancong. Ini kerana bila anda melancong, biasanya anda akan pergi dengan kawan-kawan (polisi individu), pergi dengan pasangan anda (polisi individu &pasangan), pergi bersama keluarga (polisi keluarga). Warga emas juga ada dilindungi, iaitu mereka yang berumur 71-80 tahun. Sememangnya polisi perlindungan perjalanan World Travel Care sangat lengkap dan sumbangannya pula adalah sangat berpatutan. 

Hubungi kami untuk keterangan lanjut
Kembara Murni Travel & Tours Sdn Bhd
56-2, Jalan 1/76D, Desa Pandan, 55100 Kuala Lumpur
Tel: 03-92017557, 03-92007677, Mobile: 019-3059047

Click butan di bawah untuk share page ini..

Add new comment